iran stone        iran stone

اسلب سنگ مرمریت

سنگ مرمریت که از آهک های رسوبی تشکیل شده است، در جای جای کشور پهناور ایران نهشته شده است. مقاومت بالا، طرح ها و نقش های چشم نواز، و تنوع رنگی فوق العاده، این سنگ تزئینی را از دیگر سنگهای تزئینی متمایز کرده است.


مرکز کوپ ایران (مکا) با راه اندازی یک سوله بسیار مجهز برای انبار اسلب، آماده ارائه مرغوب ترین اسب های مرمریت جهت صادرات یا مصرف داخلی به متقاضیان می باشد.بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Armany-Bronze-Slab-M61
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Bianco-Perlato-Slab-M7
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Black-Bonanza-Slab-M10
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Buticcino-Slab-M13
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Golden-Black-Marble-Slab-M19
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Golden-Rose-Marble-Slab-M67
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Golden-Wood-Marble-Slab-M44
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Gold-Spider-Marble-Slab-M51
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
بلوک سنگ تراورتن, سنگ تراورتن, بلوک سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Light-Filetto-Rosso-Slab-M24
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.7 x 2.8 m2)
        
شماره صفحه 1
    3  تعداد کل صفحات     : تلفن
+9821 - 88359023
: فکس
+9821 - 88359067
: پست الکترونیک
Info@Iranstoneblock.com
لینک های مفید
Marjanstoneco.com
Royalsang.com
Rockstone.biz