iran stone        iran stone

کوپ سنگ مرمریت

سنگ مرمریت که از آهک های رسوبی تشکیل شده است، در جای جای کشور پهناور ایران نهشته شده است. مقاومت بالا، طرح ها و نقش های چشم نواز، و تنوع رنگی فوق العاده، این سنگ تزئینی را از دیگر سنگهای تزئینی متمایز کرده است.


مرکز کوپ ایران (مکا) این افتخار را دارد که بهترین کوپ های این سنگ زیبا را برای صادرات و نیز مصرف داخلی به متقاضیان ارائه نماید.کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Armany-Bronze-Block-M61
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Bianco-Perlato-Block-M7
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Botticino-Block-M12
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Golden-Black-Block-M19
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Golden-Wood-Block-M44
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Harsin-Block-M21
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: Light-Filetto-Rosso-Block-M24
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: استاندارد (1.8 x 1.8 x 2.8 m3)
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: M1796
نوع سنگ: مرمریت
اندازه: 220*150*160
        
کوپ سنگ تراورتن, سنگ تراورتن,بلوک سنگ مرمریت, کوپ سنگ, سنگ, تراورتن, فروش سنگ, سنگ ایران
نام سنگ: M3010
نوع سنگ: مرمریت
اندازه:
        
شماره صفحه 1
    3  تعداد کل صفحات     : تلفن
+9821 - 88359023
: فکس
+9821 - 88359067
: پست الکترونیک
Info@Iranstoneblock.com
لینک های مفید
Marjanstoneco.com
Royalsang.com
Rockstone.biz